Főmenü

Tehetségműhely

Dátum: 2019. 07. 11 21:05:10 Szerző: lut

 

  

A Nemzeti Tehetség Program NTP-KNI-20-0061 számú pályázati támogatásából megvalósuló program.

Címe: Pénzügyeink a digitális világban

Támogatási összeg: 1.350.000 Ft.

Műhelyvezetők: Szaláncziné Tamás Ilona; Fábrikné Király Klára Krisztina

A műhely munkája során a tudatosan alakított pénzügyek, a tervezett megtakarításokkal alakított tevékenységek, online bankolás, azok elméleti tananyagának megismerése volt a fő cél, mely kutató munkát is igényelt. Ez biztosítja az élményen át való tanulást, hiszen tanórai keretek között ritkán van lehetőség erre. A másik tudományterület az informatika világa. A bankfiók meglátogatása, az ott található eszközök használata szintén élményt ad, de felfedezteti velük a világot is. A műhelyfoglalkozások a pandémia idején sem álltak meg, áprilisban az iskolában alkalmazott digitális osztályterem kurzusaként on-line valósítottuk meg. Harmadik terület a matematika-logika. Egymástól, egymás logikájáról is tanulhattak. A költségvetés, a pénzügyi terv összeállítása, azok elmagyarázása mások számára szintén fejlesztette a gyermekeket. Át szerettük volna tervezni 1 napos táborrá a tematikus tábort, mert féltünk nem engedik el a szülők a gyerekeket. Utólag nagyon hálás vagyok, hogy ezt nem engedélyezték. Szeptemberben csodálatos 3 napot töltöttünk együtt a tanulókkal. Ott a sport, a pénzügyi társasjátékok, az általuk írt pénzzel kapcsolatos mesék, a Magyar Nyelv Múzeumának fűszerkertjében megoldott irodalmi keresztrejtvény, a széphalmi Kazinczy kert alaprajzának egyéni elkészítése, a benne található táblákkal, épületekkel. A vírushelyzet átírta a terveinket, nem jutottunk el 2021. februárjában az MNB látogatókp-jába. De nyertünk vele, hiszen eljutottunk októberben a nyíregyházi OTP OK Központba, ahol szakemberek által irányított NINJA Élménytréningen vettek részt a tanulók. A múzeumban pedig az ásatásokról, a leletek kiállításáról vettek részt interaktív foglalkozáson. Dr. Baracsi Katalin internet szakjogász előadása pedig az elektronikus vásárlásokról, a helyes bankolásról szólt, melyen a tanulóinkról kiderült, egyre tudatosabban vigyáznak adataikra, vásárlásaikra.

A közgazdasági, a matematikai, az informatikai-média területek a témák feldolgozása során hol külön-külön, hol együtt segítették a tanulók fejlesztését. Az érvelés technika, problémamegoldás témában is dolgoztunk. A program megvalósítása során együtt kellett működniük a műhely tagjainak és ez által fejlődtek társas kompetenciáik, a műhely foglalkozások során csoportmunka keretében részt vettek munkamegosztásban. Érvelniük kellett elfogadtatásához. Fejlődött a tanulók motorikus, orientációs, lényegkiemelő képessége (napló írása), térlátása (térképet rajzoltunk), vizuális kreativitása (bankkártyát terveztünk, mesét írtunk, portfóliót állítottunk össze). A tanulók feltöltődését, kikapcsolódását a tábor ideje alatt rendelkezésre álló sportolási lehetőségek (számháború, foci, kirándulás) biztosította. Az estére tervezett társasjátékok, szalonnasütés, vetélkedő pedig a tanulók testi és lelki kikapcsolódását, pihenését szolgálta. A tábort több tartalommal tudtuk megtölteni, mert a tanulók előzetes tudása, informatikai eszközhasználata sok eredményt hozott. A filmezésben való részvétel biztosította a felfedezés lehetőségét és a tevékenység élményszerűségét. A létrehozott kisfilm eredeti célja az volt, hogy a tanulók beszéljenek arról, milyen tehetségesnek lenni. Azonban a célunk alapvetően A Pénz7 keretében olyan aktívak voltak, hogy inkább szituációs kisfilmek készültek: bankban, pénz elhelyezésnek lehetőségei. Zsebpénz a családban. Hitel felvétele. Sokat nevettünk, amíg kidolgozták ezeket. Fontos, hogy ők mutathatják be kortársaiknak, a következő nemzedékeknek. A szerintük fontos módon, az ő általuk elképzelt nyelvezeten, de mégis a pénzügyi világ által fontos ismereteket mondhatnak el, mutathatnak meg, az ő általuk elképzelt forgatókönyv szerint. Ezeket a kisfilmeket a következő pénz7 keretében fel fogjuk használni a többi gyermek számára. Szeretnénk, ha később kialakulna bennük az igény, hogy ne csak nézzenek a világban, hanem lássanak is. Ezért a nyíregyházi kirándulásról naplót kellett írniuk (látnivalók, élmények, benyomások).

 

A programokon készült fotók megtekinthetők az alábbi linken:

https://drive.google.com/drive/folders/1wVrlPcFrfGcJDromct_AuP3Z8ogDQysa?usp=sharing

 

 -O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

 

 

A Nemzeti Tehetség Program NTP-MTTD-20-0079 számú pályázati támogatásából megvalósuló program.

Címe: Kölyökmérnökök

Támogatási összeg: 1.200.000 Ft.

Műhelyvezetők: Lukácsné Halász Gabriella, Fábrikné Király Klára Krisztina

A modern pedagógia fontos követelménye, hogy tanítványainkat felkészítsük a digitális világ kihívásaira. Képesek legyenek a gyorsan változó világhoz alkalmazkodni. Ezért minél korábban meg kell teremtenünk a lehetőségét annak, hogy megismerkedjenek a legújabb technikai kihívásokkal. A programozási ismeretek ma már nélkülözhetetlenek a továbbtanulás, pályaválasztás szempontjából.

A műhelymunkák során a tanulók ismereteket szerezhettek a robotok természettudományokban való felhasználási lehetőségeiről. A matematikai-logikai készégek fejlesztése mellett, bevezethettük őket a fizikai számítástechnika világába. A digitális műhelyben a diákok médiatudatos tevékenységeket sajátíthattak el, bemutató videókat készítettek az elvégzett kísérletekről. A természettudományi műhely feladata volt a film szakmai anyagának előkészítése, ezzel kapcsolatos ismeretek elsajátítása. Ennek során megismerkedtek a robotok programozásával, a fizikai számítástechnika világával, érvelési technikákkal, logikai játékokkal, a fényképezés és videó készítés technikájával és a kép - és videó szerkesztő programokkal. A tevékenység során fejlődött az egyének és csoportok együttműködési készsége. A fenti célokat a kísérletezésben, táblajátékokban, filmkészítésben való közreműködéssel, a munka közös dokumentálásával (rajz, forgatókönyv…) és bemutatásával, kisfilm készítésével valósítottuk meg.

A foglalkozások során több területen is fejlesztést kaptak a diákok. A természettudományi - fizikai, a matematikai, az informatikai-média területek a témák feldolgozása során hol külön-külön, hol együtt segítették a tanulók fejlesztését. A program megvalósítása során együtt kellett működniük a műhely tagjainak és ez által fejlődtek társas kompetenciáik, a műhely foglalkozások során csoportmunka keretében részt vesznek munkamegosztásban.

A tanulók feltöltődését, kikapcsolódását a tábor ideje alatt rendelkezésre álló sportolási lehetőségek ( foci, számháború) biztosította. A társasjátékok, vetélkedők pedig a tanulók testi és lelki kikapcsolódását, pihenését szolgálták.

A programozás mellett médiatudatosságra is tanítottuk őket. Fontos elv, hogy a digitális világ szolgáltatásai ne elérendő célok legyenek, hanem eszközök egy jobb világ megteremtéséhez.  

A projekt megvalósításának fő momentuma volt a debreceni Digitális Élményközpont meglátogatása. A kirándulás során a gyerekek olyan eszközökkel is találkozhattak, amire a foglalkozások során nem volt lehetőség. Így pl. a csoportot fogadó humanoid robottal, Aiboval a robot kutyával, megismerhették az okos otthonok működését, versenghettek a rubik kocka kirakásában egy robottal, de még robot szumóban is részt vehettek. A látogatás részeként az Agóra Tudományos Élményközpontjában, az Interaktív térben is szétnéztünk. Itt is nagyon sok tudományos kísérletet láthattak a gyerekek: pl. a Faraday kalitkát, a tesla tekercset, stb.

 

 

 A programokon készült fotók megtekinthetők az alábbi linken:

https://drive.google.com/drive/folders/1YBKJpx2thIU-F6uphFmpeWO9z5JkrnKr?usp=sharing

 

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

 

Három napos hittantábor

EKCP-KP-1-2021/1-000444

Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával megvalósult program

 A pályázat célja egy három napos hittantábor megvalósítása volt.

A tábort jutalom jelleggel hirdettük meg a jól teljesítő, példamutató hittanos gyerekek között. Az osztályfőnökök, hitoktatók javaslatát kértük, ezt követően szólítottuk meg és nyilatkoztattuk a szülőket.

22 fő tanuló jelentkezett.

 A táborba autóbusszal utaztunk 2021. augusztus 16-án. Az úti cél Eger volt. A helyszín kiválasztása azért esett Eger városára, mert Eger fenntartó egyházmegyénk központja. Számos nevezetesség található a városban, e mellett lehetőség nyílik arra is, hogy tanulóink jobban megismerjék egyházmegyénk intézményeit, nevezetességeit.

A szállás és az étkezés a Szent József Érseki Kollégiumban volt (3300 Eger, Foglár u. 1.).

A tábor mottója azonos volt az Egri Főegyházmegye tanévhez kapcsolódó mottójával: „Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala.” (Jn 6,9) A táborban e köré fűztük gondolatainkat: Van itt egy imádkozó gyermek, van itt egy játszó gyermek, van itt egy érdeklődő gyermek, van itt egy tanuló gyermek, beépítve a 3 nap programjába.

Első nap délelőtt elfoglaltuk a szálláshelyünket. Ebédig csapatépítő játékkal töltöttük az időt.

Ebéd után meglátogattuk az Egri Várat és a Varázstornyot. Vacsora után megtartottuk az 1. lelki foglalkozást. Helyszíne a kollégium kápolnája volt. Ima és bevezető gondolatok után fellapoztuk a Szentírást a Csodálatos kenyérszaporítás történeténél, és mondatonként elemezve elolvastuk, elmélyítettük a történetet, előkészítve ezzel a másnapi foglalkozást.

A két kísérőpedagógus között feladatmegosztás történt. Egyikük a kirándulásokat és a csapatépítő játékokat vezette, másik a lelki programokért felelt.

Másnap, augusztus 17-én az egész délelőttöt kitöltő lelki foglalkozás alkalmával előadtuk, eljátszottuk a szóban forgó bibliai történetet, jelmezek és különböző eszközök alkalmazásával. Minden gyerek szerepelt. Előtte játékosan elrejtettünk a teremben a történethez kapcsolódó tárgyakat, melyeket a gyerekeknek meg kellett keresniük.

A bibliai történet dramatizálása után plébános atya vezetésével csoportfoglalkozás következett, melynek célja az volt, hogy a gyerekek megértsék a történet hozzánk szóló üzenetét, s azt saját életkörülményeikben hasznosítani tudják.

A cél az volt, hogy felismerjék a jelen élet szituációiban ugyanazokat a szükséghelyzeteket, melyekben Jézus működött, tudják az ő üzenetét közvetíteni és felismerni Isten jelenlétét a világban. A téma kifejtését segítő játékban a gyerekek kiélhették kreativitásukat. Megtanulták, hogy a Biblia történetei nem csak régimódi sztorik, hanem azok üzenete örökérvényű.

13.00 órakor az Érseki palotát látogattuk meg, 15.00 órakor a Marcipánmúzeumot. 17.00 órakor az Eri Főegyházmegye megismertetésére került sor egy dokumentumfilm megtekintésével, totóval és kvízjátékkal. Este úti beszámolót tartottunk, videó felvételeket készítettünk, csapatépítő játékokat játszottunk.

Harmadik nap, augusztus 18-án reggel szentmisén vettünk részt a Bazilikában. A második és a harmadik napon – mindig hivatkozva az eredeti bibliai történetre meghívtuk a gyerekeket arra, hogy helyezzék bele magukat újra annak az önzetlen gyermeknek szerepébe, aki nem sajnálta felajánlani Jézusnak az öt árpakenyeret és a halat és tartsák eszükben, hogy ma ez a gyerek imádkozó, játszó, érdeklődő, tanuló vagy éppen másokat segítő gyermek akar lenni. Mindezeket legszűkebb környezetünkre, családjainkra vonatkoztattuk.

A délelőtti foglalkozás alkalmával összegeztük élményeinket, tapasztalatainkat, megfogalmaztuk a lelki útravalókat. Családrajzokat készítettünk, előkészítve ezzel a család évét.

A 3 nap élményeiről videó beszámolót készítettünk az iskolatársaknak, a családoknak és a sátoraljaújhelyi egyházközség híveinek. Tantestületi értekezleten rövid beszámolót tartottunk kollégáinknak. A rajzokból kiállítás készült, melyeket az iskola által megrendezett „Apák napján” a szülők is megtekinthettek.

A programon készült fotók és videók megtekinthetők az alábbi linken:

 https://drive.google.com/drive/folders/1G7QL05e9SBoBxQO1kumxZnbb-4hEHHKr?usp=sharing

 

 

 

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

 

Természettudományos tehetségműhely

NTP-MTTD-18

A cikk itt érhető el.

Elérhető felhasználók

Nemzeti Tehetség Program

 

 

 

 

Digitális témahét 2023

Pénz7

Bethlen Gábor Alapkezelő

Csengetési rend

(0. óra 7:10 — 7:55)

1. 7:45 — 8:30

2. 8:40 — 9:25

3. 9:40 — 10:25

4. 10:35 — 11:20

5. 11:30 — 12:15

6. 12:25 — 13:10

7. 13:15 — 14:00

8. 15:00 — 15:45

9. 16:00 — 16:45

ALAPÍTVÁNYUNK

KATOLIKUS OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Kérjük, támogassa oktatási, nevelési céljainkat személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával!

18406463-1-05

Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola
© 2011-2024 arpadhaziszentmargit.hu
Az oldal 0.029 másodperc alatt készült el 41 lekéréssel.
Memória használat: 491.35 kb

Verzió 1.0
Készítette: Tehetséges tanulóink 😊
Kiadás dátuma: 2019. 01. 01